Jesus Kristus är densamme

I årets första nummer av Kyrka och Folk har jag med en text med ovanstående rubrik som återges nedan med några smärre förändringar och tillägg.

I det aktuella numret lyfts det fram flera sorgliga tecken på att ”avkristning pågår”, ett uttryck lånat från Henrik Perrets blogg där han skriver om den kalender som tagits fram inom EU som har med information om många olika religioners högtider men där man helt utelämnat de kristna högtiderna. Ett annat exempel är statsministerns jultal som berörs i ledaren, kan läsas här. Vi lyfter också fram exempel på att personer inom Svenska kyrkan förnekar att Jesus är enda vägen till frälsning: Ny teologi för religionsmöten. Att Dalai lama ska medverka i en gudstjänst i Lunds domkyrka pekar i samma riktning. Vi får också signaler om att förföljelsen mot kristna ökar i många länder. Allt är sådant som Jesus förutsagt ska ske innan han kommer tillbaka.

Se till att ingen bedrar er. Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse… Då skall man utlämna er till att misshandlas och dödas, och ni kommer att bli hatade av många för mitt namns skull. Och då skall många komma på fall, och de skall förråda varandra och hata varandra. Många falska profeter skall träda fram och bedra många. Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och detta evangelium om riket skall predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan skall slutet komma. (Matt 24:4-14)

Jesus manar till vaksamhet så att vi inte blir bedragna. Det är nödvändigt att vi håller oss till den friska källan, till Bibelns ord, och aktar oss för sådan undervisning som står i strid med den. Samtidigt möter vi i Bibeln många uppmaningar till glädje och frimodighet. Vi har ingen anledning att gå med nedböjda huvuden. Jesus har segrat i vårt ställe på korset och vunnit en evig rättfärdighet åt oss. Var och en som kommer till honom möter förlåtelse, frid och en öppen himmel!

Detta underbara budskap kallas vi att vara med i att förmedla till andra människor, både i vår egen omgivning och genom missionärer i andra länder. Och vi får göra det i en frimodig tilltro till att evangeliet som förkunnas i sig självt har kraften att skapa tro, upprätta och förvandla. Den helige Ande verkar i och genom Guds ord!

Även den värste förföljare kan bli vunnen för Guds rike, tänk bara på aposteln Paulus. Och en hotfull ”torped” kan bli en Jesu ambassadör för förlåtelse och försoning, vilket Matthew Harrison ger exempel på i artikeln ”En rättfärdig glädje” (ej publicerad på hemsidan).

Framtiden är okänd för oss. Men vad som än kommer att möta oss, kan vi vara fullkomligt vissa om att han som föddes i ett stall i Betlehem och lades i en krubba är med oss. Han är Immanuel – Gud med oss. Det bekräftade han också före sin himmelsfärd: Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut. (Matt 28:20)

Liksom det är Kyrka och Folks redaktions bön och förhoppning att tidningen ska vara både informativ och avslöjande men inte minst uppmuntrande och stärkande för tron, hoppas jag det samma med tanke på denna blogg. Hur mycket vi än skulle se som försämras och bryts ner är det nämligen en som inte förändras: Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet. (Heb 13:8)

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s