Kyrkans möte med religiositeten

Arne Helge Teigen, lärare på Fjellhaug Misjonshøgskole i Oslo, skriver om ett angeläget ämne på sin blogg. Vad ska kristna möta det växande antalet religiösa människorna med?

… Kirken, eller kirkesamfunnene, har for lengst registrert den religiøse bølgen. Nå må vi komme det moderne religiøse mennesket i møte, gi svar på deres spørsmål og imøtekomme deres dype eksistensielle behov, får vi høre fra forskjellige hold. Mange kaster seg på den religiøse bølgen og markedsfører en Jesus som kan konkurrere med det som tilbys gjennom de moderne religioner. Dogmene skal gjøres fleksible. De skal omformes så de passer inn i vår tid...

Jesus vil først og fremst nå moderne menneskene med noe annet enn det de søker. Han vil at de skal få øynene opp for at Gud selv er menneskets største problem. Jesus vil åpne blikket vårt for hva som skal skje med oss etter døden. Jesus vil lære oss at vi alle en dag skal gå inn i evigheten. Da vil Gud kreve oss til regnskap for våre liv, samme hva vi har trodd og ment om ham mens vi levde her i denne verden. På denne bakgrunn kan spørre om hvordan det moderne menneske skal nås med Guds ord. Setter vi det på spissen, lyder spørsmålet slik: Hvordan skal vi nå frem til det moderne menneske med et budskap om frelse som det ikke føler behov for?

Når har har Bibelens budskap, forkynnelsen, nådd frem? Først når det skapes syndserkjennelse og tro.
Läs hela inlägget här.

Annonser

Ett 100-årsfirande

Är nyligen hemkommen efter att ha varit med på en del av ELM-BV:s jubileumsfirande i Stockholm. Missionsföreståndare Erik J Andersson bloggade här under dagarna. Ska samla mig till att skriva en artikel i Kyrka och Folk om jubileet och kanske det blir en ledare med en del reflektioner också. Här kommer några första tankar som jag burit på några dagar.

Det är förunderligt att tänka på vad ELM-BV fått betyda under de gångna åren. Arbetet har varit omfattande i Sverige men inte minst har det burit stor frukt i missionsländerna, Eritrea, Etiopien, Kenya och Peru. Genom att sända ut missionärer med Guds levande ord, med evangeliet om Jesus, har den helige Ande fått lägga stora skaror till Kyrkan. Mina tankar går till orden i Uppenbarelseboken 7:9: Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. Johannes får blicka in i den stora himmelska skördefesten. Alla som en dag kommer att stå i den skaran är tvättade rena i Lammets blod. För detta ska Jesus ha all ära, vilket Han kommer få i all evighet. Men vi har också anledning att med tacksamhet tänka på de utsända skördearbetarna som lämnat hemland, familj och vänner för att gå en många gånger både oviss och osäker framtid till mötes.

Arbetet är inte slutfört, den himmelska skaran är ännu inte fulltalig. Fortfarande ger Gud nådatid eftersom han vill att fler ska få tid att omvända sig. Av nåd får vi stå med som medarbetare i Guds stora missionsarbete.Kan det finnas någon större, viktigare och härligare tjänst att vara med i?!

ELM-BV är i det närmaste unik som missionsorganisation i Sverige. Då tänker jag på att de sänder ut missionärer utifrån en stabil biblisk grund och bekännelse. Det finns fler organisationer som har samma grund men som inte sänder ut missionärer utan som ”bara” understöder inhemska arbetare eller arbetar med radiomission eller litteraturspridning.

Jag är inte själv medlem i ELM-BV men det är min övertygelse att det ligger ”dynamit”, en enorm sprängkraft, i deras stadgars ändamålsparagraf eftersom man där lyfter fram Bibeln som Guds ofelbara ord och den evangelisk-lutherska bekännelsen. Jag citerar:

… vill, förblivande vid den av Kristi kyrka tiderna igenom orubbligt fasthållna sanningen, att hela Bibeln är alltigenom Guds ofelbara ord med oinskränkt auktoritet, och under full anslutning till den evangelisk-lutherska bekännelsen, verka för Kristi rikes tillväxt och bekämpande av allt slags otro och förnekelse.

ELM-BV:s medlemmar har all anledning att känna stor glädje och tacksamhet över denna grund och frimodigt hålla fast vid den och se att man här har något helt avgörande att bidra med till övriga kristna i vårt land. Fäderna som skrev stadgarna, mot bakgrund av bibelkritiken, hade insikten om nödvändigheten att hålla fast vid hela Guds ord. Man visste att missionen först som sist handlar om att sätta människor, dyrt återlösta med Jesu blod, i kontakt med det mäktiga medel som den helige Ande verkar igenom – Guds ord. Det ordet är lika verksamt idag. Grundade i Ordet och fördjupade i den evangelisk-lutherska bekännelsen kan man med stor frimodighet och tillförsikt gå vidare i uppdraget.

Önska ELM-BV Guds välsignelse i den fortsatta tjänsten!

I Jesu spår

Ikväll har ELM-BV inlett sitt 100-årsjubileum i Stockholm. I nr 21 av Kyrka och Folk hade jag med en artikel med anledning av jubileet och den jubileumsskrift som nyligen utkommit. För den som inte läser Kyrka och Folk återfinns artikeln nedan:

Om en vecka firar Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM-BV) 100-årsjubileum i Stockholm. Med anledning av det har BV-förlag gett ut en jubileumsbok som ger en mångsidig bild av missionssällskapets historia. Kyrka och Folk har träffat en av redaktörerna, Arthur Einarsson, i samband med en av två bibeldagar på Åhus missionsgård.

– Jesus har kallat dig vid namn ut ur din gamla flock, det gjorde han först i dopet. Fåret som känner Jesu röst är tryggt. Vi lär känna Jesu röst genom att läsa hans ord, i Bibeln. I Skriften och förkunnelsen hör vi hans tilltal, och vi kan gå i trygghet. Missionsföreståndare Erik J Andersson inleder dagen genom att undervisa om Jesus som den gode herden utifrån Joh 10. Därefter följer en bibeltimma om kung David med Eric Malm.

Just tilltron till att Gud talar till människor genom sitt ord är något som kännetecknat ELM-BV:s verksamhet genom åren. När jag efter en god lunch frågar Arthur Einarsson om det är några vägval och ställningstaganden som rörelsen gjort i historien som är särskilt viktiga att ta vara på även idag, är det just det han lyfter fram.

– Det som ledarna har hållit fast vid: Bibeln som Guds ord och vårt rättesnöre. Det är oerhört avgörande för vår rörelses framtid att vi håller fast vid hela Guds ord. Börjar vi rucka på något kommer vi bort från Guds levande ord. Vår förkunnelse har ofta handlat om vikten av att bli klar över sin synd och att få lära känna Jesus, vår Herre och Frälsare, den korsfäste och uppståndne. Det är det vi måste fortsätta att ge våra barn och barnbarn. För det finns inte frälsning någon annanstans än hos Jesus Kristus, säger Einarsson och poängterar vikten av att bli kvar vid de lutherska bekännelseskrifternas utläggning av ordet.

– Det märks i många olika artiklar i boken att man under historien varit mycket mån om detta. Vi måste leva av ordet, därför måste det ständigt predikas, och vi får inte behålla det för oss själva utan föra ut ordet om Jesus, säger Arthur Einarsson och nämner bland annat betydelsen av skolmissionen som bedrivs på flera orter.

Jubileumsboken ”I Jesu spår” täcker mer än 100 år historia då den går tillbaka till den rosenianska väckelsen i mitten av 1800-talet och de organisationer som nu utgör ELM. I södra Sverige bildades Nordöstra Skånes Missionsförening 1858 och Hässleholms Lutherska Missionsförening 1860. 1905 bildades Kristna Ungdomsförbundet i Sydsverige (KUS). Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner grundades 1911 efter en intensiv bibelsynsdebatt inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS). 2005 bildade dessa fyra organisationer en gemensam som fick namnet Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM-BV). Idag finns två regionala organisationer, ELM-syd och ELM-nord, samt ungdomsorganisationen ELU. ELM:s centralstyre har ett särskilt läroansvar och kallar samtliga predikanter.

Jag frågar Arthur Einarsson om det är några särskilda reflektioner han gjort i samband med redigeringsarbetet.

– Vi som varit med i väckelserörelsen kan inte nog tacka Gud för den förkunnelse och den verksamhet som varit bland barn och ungdomar. Vi kan fråga oss: Varför har just jag, vi, fått en kristen uppfostran? Det är mycket att tacka Gud för, säger Einarsson som gläds över att unga människor kommer till tro vid olika läger på sällskapets fem missionsgårdar. Något som gör att arbetet känns mycket angeläget.

– Det finns en del föreningar som verkar på platser där det också finns goda präster, där det finns ett gott förhållande. Sådant är en rikedom. Man kan stirra sig blind på sitt missionshus, men det är en rikedom att komma tillsammans med andra kristna som håller på en hel Bibel.

I jubileumsskriften som fått namn efter Axel B Svenssons sång ”I Jesu spår är tryggt att vandra” medverkar ungefär 50 författare som skildrar olika delar av den verksamhet som varit och är runt om i Sverige men också i missionsländerna Eritrea, Etiopien, Kenya och Peru.

– Utlandsmissionen har haft en mycket större omfattning än i dag. Vi hoppas att vi kan få fler missionärer till Peru där Elin och Mattias Lindström är verksamma. Det har blivit så att kyrkorna i Kenya, Etiopien och Eritrea är ganska självförsörjande på personal, men att de behöver hjälp ibland när det gäller utbildning, säger Einarsson som är övertygad om att om det bara finns människor att sända ut så kommer också de ekonomiska medel som behövs.

Nästa undervisningspass väntar, Lennart Axelsson ska undervisa om ”Löftets barn” (Gal 4), och Arthur Einarsson avslutar:

– Vi kommer inte ifrån att det är en svår tid med mycket förnekelse och det kristna samtalet minskar mer och mer. Så viktigt att då få fortsätta med undervisning och Guds ords predikan!

Dagen präglades av gedigen luthersk och roseniansk undervisning där Kristi fullbordade frälsningsverk framställdes tydligt och där det poängterades att den som lever i trons gemenskap med Jesus inte kan dömas av lagen. Genom Jesus har man redan dött bort från synd och lag. Man döms endast efter vad Kristus är, och han kan aldrig mer göras till synd igen. Om denna förkunnelse som varit ett kännetecken för Bibeltrogna Vänner genom åren får fortsätta att prägla rörelsen, är det ingen tvekan om att man kommer att ha en viktig betydelse även under kommande år. 2-5 juni firar ELM-BV sitt 100-årsjubileum i Stockholm. Kyrka och Folk gratulerar och önskar Guds vägledning och välsignelse i det angelägna arbetet att förmedla det frigörande evangeliet om Jesus.