I Jesu spår

Ikväll har ELM-BV inlett sitt 100-årsjubileum i Stockholm. I nr 21 av Kyrka och Folk hade jag med en artikel med anledning av jubileet och den jubileumsskrift som nyligen utkommit. För den som inte läser Kyrka och Folk återfinns artikeln nedan:

Om en vecka firar Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM-BV) 100-årsjubileum i Stockholm. Med anledning av det har BV-förlag gett ut en jubileumsbok som ger en mångsidig bild av missionssällskapets historia. Kyrka och Folk har träffat en av redaktörerna, Arthur Einarsson, i samband med en av två bibeldagar på Åhus missionsgård.

– Jesus har kallat dig vid namn ut ur din gamla flock, det gjorde han först i dopet. Fåret som känner Jesu röst är tryggt. Vi lär känna Jesu röst genom att läsa hans ord, i Bibeln. I Skriften och förkunnelsen hör vi hans tilltal, och vi kan gå i trygghet. Missionsföreståndare Erik J Andersson inleder dagen genom att undervisa om Jesus som den gode herden utifrån Joh 10. Därefter följer en bibeltimma om kung David med Eric Malm.

Just tilltron till att Gud talar till människor genom sitt ord är något som kännetecknat ELM-BV:s verksamhet genom åren. När jag efter en god lunch frågar Arthur Einarsson om det är några vägval och ställningstaganden som rörelsen gjort i historien som är särskilt viktiga att ta vara på även idag, är det just det han lyfter fram.

– Det som ledarna har hållit fast vid: Bibeln som Guds ord och vårt rättesnöre. Det är oerhört avgörande för vår rörelses framtid att vi håller fast vid hela Guds ord. Börjar vi rucka på något kommer vi bort från Guds levande ord. Vår förkunnelse har ofta handlat om vikten av att bli klar över sin synd och att få lära känna Jesus, vår Herre och Frälsare, den korsfäste och uppståndne. Det är det vi måste fortsätta att ge våra barn och barnbarn. För det finns inte frälsning någon annanstans än hos Jesus Kristus, säger Einarsson och poängterar vikten av att bli kvar vid de lutherska bekännelseskrifternas utläggning av ordet.

– Det märks i många olika artiklar i boken att man under historien varit mycket mån om detta. Vi måste leva av ordet, därför måste det ständigt predikas, och vi får inte behålla det för oss själva utan föra ut ordet om Jesus, säger Arthur Einarsson och nämner bland annat betydelsen av skolmissionen som bedrivs på flera orter.

Jubileumsboken ”I Jesu spår” täcker mer än 100 år historia då den går tillbaka till den rosenianska väckelsen i mitten av 1800-talet och de organisationer som nu utgör ELM. I södra Sverige bildades Nordöstra Skånes Missionsförening 1858 och Hässleholms Lutherska Missionsförening 1860. 1905 bildades Kristna Ungdomsförbundet i Sydsverige (KUS). Missionssällskapet Bibeltrogna Vänner grundades 1911 efter en intensiv bibelsynsdebatt inom Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS). 2005 bildade dessa fyra organisationer en gemensam som fick namnet Evangelisk Luthersk Mission – Bibeltrogna Vänner (ELM-BV). Idag finns två regionala organisationer, ELM-syd och ELM-nord, samt ungdomsorganisationen ELU. ELM:s centralstyre har ett särskilt läroansvar och kallar samtliga predikanter.

Jag frågar Arthur Einarsson om det är några särskilda reflektioner han gjort i samband med redigeringsarbetet.

– Vi som varit med i väckelserörelsen kan inte nog tacka Gud för den förkunnelse och den verksamhet som varit bland barn och ungdomar. Vi kan fråga oss: Varför har just jag, vi, fått en kristen uppfostran? Det är mycket att tacka Gud för, säger Einarsson som gläds över att unga människor kommer till tro vid olika läger på sällskapets fem missionsgårdar. Något som gör att arbetet känns mycket angeläget.

– Det finns en del föreningar som verkar på platser där det också finns goda präster, där det finns ett gott förhållande. Sådant är en rikedom. Man kan stirra sig blind på sitt missionshus, men det är en rikedom att komma tillsammans med andra kristna som håller på en hel Bibel.

I jubileumsskriften som fått namn efter Axel B Svenssons sång ”I Jesu spår är tryggt att vandra” medverkar ungefär 50 författare som skildrar olika delar av den verksamhet som varit och är runt om i Sverige men också i missionsländerna Eritrea, Etiopien, Kenya och Peru.

– Utlandsmissionen har haft en mycket större omfattning än i dag. Vi hoppas att vi kan få fler missionärer till Peru där Elin och Mattias Lindström är verksamma. Det har blivit så att kyrkorna i Kenya, Etiopien och Eritrea är ganska självförsörjande på personal, men att de behöver hjälp ibland när det gäller utbildning, säger Einarsson som är övertygad om att om det bara finns människor att sända ut så kommer också de ekonomiska medel som behövs.

Nästa undervisningspass väntar, Lennart Axelsson ska undervisa om ”Löftets barn” (Gal 4), och Arthur Einarsson avslutar:

– Vi kommer inte ifrån att det är en svår tid med mycket förnekelse och det kristna samtalet minskar mer och mer. Så viktigt att då få fortsätta med undervisning och Guds ords predikan!

Dagen präglades av gedigen luthersk och roseniansk undervisning där Kristi fullbordade frälsningsverk framställdes tydligt och där det poängterades att den som lever i trons gemenskap med Jesus inte kan dömas av lagen. Genom Jesus har man redan dött bort från synd och lag. Man döms endast efter vad Kristus är, och han kan aldrig mer göras till synd igen. Om denna förkunnelse som varit ett kännetecken för Bibeltrogna Vänner genom åren får fortsätta att prägla rörelsen, är det ingen tvekan om att man kommer att ha en viktig betydelse även under kommande år. 2-5 juni firar ELM-BV sitt 100-årsjubileum i Stockholm. Kyrka och Folk gratulerar och önskar Guds vägledning och välsignelse i det angelägna arbetet att förmedla det frigörande evangeliet om Jesus.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s