Många drog sig tillbaka

Predikade igår över Joh 6:66-69 och tänkte dela ett perspektiv här på bloggen. Jesu fråga till de tolv lärjungarna ”Inte vill väl också ni gå bort?” kommer efter att ett stort antal som tidigare följt honom lämnat honom. Strax innan stod Jesus på toppen av sin popularitet. Han hade mättat 5 000 män genom ett under i ödemarken. Därför ville folket göra honom till kung. Jesus går senare till rätta med folket för att de söker honom av fel anledningar, de vill bara få mat och jordiskt välstånd och inte den mat som han ger och som ger evigt liv.

Det är värt att lägga märke till att Jesus inte fick panik när nästan allt folk vände honom ryggen. Vi tänker lätt att det måste vara något fel på budskapet om vi inte får många åhörare. Så är det lätt att vi börjar anpassa eller tona ner vissa bitar. Men för Jesus var det aldrig aktuellt. Han framhöll mycket tydligt att det bara var genom att han gav sitt liv som vi kan få evigt liv. Det är bara genom att Han får bli vår Frälsare som vi blir räddade. Det finns ingen annan väg. Människorna hade många förväntningaroch önskemål knutna till Jesus.  Men Jesus har inte kommit för att ge oss det vi önskar, utan för att ge oss det vi behöver. Om Han ändå inte fick ge folket det budskap de behövde för att få förlåtelse och evigt liv, hade det ändå inte hjälpt om de stannat kvar.

Här har vi något viktigt att lära: Att hålla fast vid och outtröttligt förkunna det budskap som ger liv. Budskapet om Jesus, Guds Son, som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull. (Rom 5:25) Det budskapet är Guds kraft till frälsning!

Annonser

Stengrunden finner nya läsare

Som jag ser det är Bo Giertz själavårdsroman Stengrunden bland de allra bästa böcker som författats i Sverige. Den är värd att läsas om och om igen. Giertz böcker, inte minst Stengrunden, får större och större spridning även i USA, och inte bara bland lutheraner utan också bland reformerta. Jag blev nyligen tipsad om detta exempel. Glädjande!