Ankomst

Vi är återigen inne i adventstiden. Vi har firat 1:a söndagen advent och blivit påminda om hur Jesus under stort jubel red in i Jerusalem på en åsna. Det måste ha varit en fantastisk dag för dem som kände till profetiorna; tänk, nu kommer Messias, och vi får vara med! Det är troligt att en stor del av folket förväntade sig att Jesus kom som en befriare från den romerska ockupationen. Kanske var det en sådan räddning de lade i Hosianna-ropet – ”Herre fräls!” Hur det än var med det fick böneropet en helt annan uppfyllelse några dagar senare då Jesus under slag, hån och smäderop fördes ut och korsfästes på Golgata. Där kröntes kungen i Guds rike med en törnekrona och upphöjdes på ett kors. Där vann han ett folk åt sig.

Nu, och så länge nådens tid varar, kommer konungen Jesus Kristus till oss genom nådemedlen för att vinna oss till sitt rike och bevara oss i det. Förvaltandet av nådemedlen, Guds ord, dopet och nattvarden är därför helt avgörande för människors frälsning.

Kyrkans uppdrag genom alla tider skulle kunna sammanfattas i de ord Jesus sade till sina lärjungar när han bad dem hämta de väntande åsnorna i byn framför dem: ”Lös dem och led dem till mig.”  I evangelium om Jesus ligger kraften att lösa människor från syndens makt och konsekvenser, så att vi blir Guds barn.

Annonser

Ett enda dop

Ett litet lästips: Torbjörn Lindahl, präst i Luleå, har skrivit ett mycket läsvärt inlägg om omdop på sin blogg. Ett litet smakprov:

Man kan i kristendomen inte bara göra det man ”känner” för – även om man upplever att man har Bibeln med sig. Känslan och det personliga valet är nämligen en lika stabil salighetsgrund som kvicksand. Det sakramentala dopet är kanske det mest tydliga uttryck vi har för nådens verklighet. Att då säga att det inte ”duger” utan måste förbättras med något som man själv lägger till, det är exakt detsamma som att bekänna att nu lämnar jag nåden som grund för mitt liv och väljer mina egna gärningar som salighetsgrund. Det är som sagt en mycket bräcklig grund, minst sagt.

Du kan läsa hela inlägget här.