Gott nytt år!

Vill önska er alla ett gott nytt år i Jesu namn! Samtidigt lägger jag ut betraktelsen jag skrev till årets julnummer av Kyrka och Folk som hade rubriken ”I Jesu namn”.

Jesus Kristus är den samme igår och idag och i evighet.

Det är stort att tänka på detta ord från Heb 13:8 inte minst vid ett årsskifte då vi naturligt nog blickar både framåt och bakåt. Vi får lov att börja det nya året i Jesu namn i vissheten om att han inte förändras även om mycket gör det i våra liv och i vår omgivning. Det han lovat och det han gjort för oss förändras inte heller. Gud vill att vi varje år och varje dag vi får ska leva under den välsignelse som Jesu namn ger.

Jesus är den samme även idag. Han är lika helig, lika full av nåd och sanning som han var igår. Han är likadan i evighet. Gud avskyr allt ont, all synd som bryter ner och skiljer oss människor från honom. Samtidigt håller han inte fast vid sin vrede för evigt, ty han har behag till nåd (Mika 7:18). Jesus, Guds Son, har själv vunnit nåden, förlåtelsen, åt oss när han i vårt ställe drabbades av Guds heliga vrede på korset. Hans nåd räcker för alla synder under det gångna året och under alla kommande dagar, så länge världen står.

Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. (Gal 3:27) Den som döps blir sådan som Jesus och den som lever i tro på honom är sådan som han är (1 Joh 4:17). Aposteln Paulus skriver: Då vi alltså har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. (Rom 5:1-2) Den som genom dopet och tron förenats med Jesus står alltså i nåden och är i den situation som kung David skriver om: Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd. (Ps 32:2) Gud för inte räkning på sina barns synder eftersom han en gång har tillräknat Jesus dem. Därför är det än idag som vi läser i Rom 8:1: Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Och alla inbjuds till denna saliga gemenskap med Jesus, hur livet än har sett ut och hur djupt man fallit. Guds ord säger nämligen: Saliga är alla som flyr till honom. (Ps 2:12)

Du som vill ha Jesus som din Frälsare och Herre kan därför med frimodighet och förtröstan se fram emot det nya året, fastän du inte vet vad som väntar eller om det blir ditt sista år. Det enda verkligt farliga för dig är att komma bort från Jesus. Det är därför det är så allvarligt att försvara eller ursäkta synd eftersom vi då ställer oss utanför nåden. Tvärtom uppmanar Bibeln oss till vaksamhet och kamp emot frestelser till det onda. En kamp vi inte kan klara i egen kraft. Därför är det också så viktigt att leva nära Jesus, att låta honom komma till oss och betjäna oss genom nådemedlen, Guds ord och sakramenten. Han kan aldrig överge dig. Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig. Därför kan vi frimodigt säga: Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta. Vad kan en människa göra mig? (Heb 13:5-6)

Inför det nya och okända året är det också gott att bli påmind om att vi i Jesu namn har tillträde till Guds tron med våra böner. Vi kan lita på att Gud hör och bönhör oss för Jesu skull, att han ger oss det som är bäst för oss. För Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom. (Rom 8:32) Jesus är och förblir vår överstepräst som har stigit upp genom himlarna… Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. (Heb 4:14,16)

Annonser