Vad hjälper det?

”Vad hjälper det nutidsmänniskan, om hon skulle reda upp alla sociala och politiska problem – vilket hon förvisso inte kommer att göra på grund av det djupa syndafördärvet – men förlorar himmelen och själens salighet?”

G A Danell i ”Så säger Herren”

Annonser