Om bloggen

Syftet med denna blogg är att på ett personligt sätt, utan att vara privat, kommentera aktuella frågor i kyrka och folk och inte minst hänvisa till den fasta grund som Bibeln ger för tron och livet.

Undertecknad är sedan september 2014 missionsgårdspastor på Fridhem i Vännäs. Tidigare har jag bland annat varit anställd av Kyrkliga Förbundet för evangelisk luthersk tro där min främsta uppgift var att arbeta med dess tidning Kyrka och Folk.

2005 prästvigdes jag inom Missionsprovinsen. Det är min övertygelse att de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna (Svenska kyrkans bekännelsekrifter, SKB) är en rätt utläggning av Skriften och att de ger uttryck för den allmänneliga kyrkans tro.

Gunnar Andersson

Annonser