Det verkliga alternativet till Kyrkans tidning

Andreas Holmberg citerar ur Kyrka och Folk nr 10 om Eckerdals brev till prästerna i Göteborgs stift på sin blogg EFS idag.

Andreas skriver: ”Läs gärna hela Kyrka och Folk – det verkliga alternativet till Kyrkans Tidning (sorry, Helle Klein och Seglora smedja!). Och vill du läsa fler nummer går det bra att prenumerera. K&F har varken presstöd eller några stora församlingsbidrag, och redaktör Sidenvall hör till de mest välvässade ledarpennorna i landet – även vår förre Budis-redaktör Per-Erik Lund (”i denna stund ni vet”) gav honom sitt erkännande.”

Man får tacka för de vänliga orden. Ta honom på orden: Börja prenumerera på Kyrka och Folk om du inte redan gör det! Det aktuella numret om Eckerdals brev till prästerna i Göteborgs stift kan läsas i sin helhet här och här.

Anders Brogren har samlat artiklar i ärendet på sin hemsida.

Uppdatering:

I ett nytt inlägg skriver Holmberg att EFS borde träda upp till sina evangelisk-lutherska medsyskons försvar. ”Säger vi inget till försvar för dem som har ”fel” ämbetssyn, så finns det ingen kvar som kan försvara oss när vi själva isoleras p.g.a. ”fel” äktenskapssyn och gammaldags könsbegrepp (hur är det nu ärkechefen: kan folk vara fäder till barnen de föder?)”

Han ställer också frågan som jag många gånger ställt mig: ”Och snälla EFS-are: varför bjuder vi in Svenska kyrkans stiftschefer till varenda konferens, hur gnostiska de än blir?… Vi legitimerar ju dem och deras liberalteologi helt i onödan.”

Annonser

Vad hjälper det?

”Vad hjälper det nutidsmänniskan, om hon skulle reda upp alla sociala och politiska problem – vilket hon förvisso inte kommer att göra på grund av det djupa syndafördärvet – men förlorar himmelen och själens salighet?”

G A Danell i ”Så säger Herren”

Göteborgsteamet

Sedan i höstas är ett team på fyra personer verksamma på Vasaskolan och LM Engströms gymnasium i Göteborg. På skolorna hjälper de till med andakter, stödjer de kristna skolgrupperna, bidrar med lektionsstöd, har caféverksamhet, anordna läger, samt håller i en del fritidsaktiviteter, mm. Deras önskan är enligt hemsidan ”att få kunna vara med och göra Jesus personlig för eleverna. I Joh 1:46b står det: ”Kom och se”, genom kamratskap vill vi peka på Jesus.”

I nästa veckas nummer av Kyrka och Folk kan du läsa ett reprtage om Göteborgsteamet. Man kan också följa deras viktiga arbete på denna sida: Göteborgsteamet.

Om förföljelse av kristna

Bryt tystnaden om våld mot kristna, uppmanar Erik Helmerson till i Dagens nyheter. Han skriver bland annat:

Det kan inte vara mindre förkastligt att förfölja kristna än judar, muslimer, politiskt oliktänkande eller homosexuella. FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna slår fast att ”var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet”. Där ingår också rätten att byta religion, något som är belagt med dödsstraff i bland annat Iran, Saudiarabien, Afghanistan, Sudan och Jemen.

Glädjande och intressant att ämnet tas upp på det sättet i en av de stora morgontidningarna.

Situationen i Nordkorea har aktualiserat efter att ledaren Kim Jong Il dog. Nordkorea har under ett antal år toppat Open Doors lista över länder där förföljelsen mot kristna är hårdast. Den förre missionsledaren för Ljus i Öster Wilgot Fritzon skriver ger några exempel i Dagen på den fruktansvärda behandlingen regimen utsätter personer för som inte ger äran åt diktatorn.

I det senaste veckobrevet från Martyrkyrkans vänner skriver man bl a:

I Nordkorea gör regimen allt som står deras makt för att avslöja de kristna. Barnen är ett viktigt redskap när man vill upptäcka hemlig kristen aktivitet. Lärarna i skolan lär barnen att ta reda på om deras föräldrar läser ur en svart bok. Organisationen Open Doors har talat med barn som har berättat för sina lärare att deras mammor och pappor faktiskt läser ur en sådan bok. De fick beröm för sin insats för fosterlandet och gick stolta hem från skolan, bara för att finna ett tomt hem. Deras föräldrar hade redan hämtats. Barnens öde blev det hårda och bittra livet på gatan.

I nästa veckas nummer av Kyrka och Folk har vi med en artikel av BV Henry om kristna martyrer i den muslimska världen.

Litar Wejryd på något i Bibeln?

Anders Wejryd har en blogg på Svenska kyrkans hemsida som helt enkelt kallas för ”Ärkebiskopen”. Där publicerade han nyligen sin predikan från Nyårsdagens högmässa. Wejryd raljerar med vad han kallar ”fundamentalistiskt bokstavstroget” och jämför med att det kan bli fel även om man läser julklappars bruksanvisning noga.

”Men man kan ju läsa julberättelserna – och det som inte berättas i julberättelserna – som bruksanvisningar också. Fundamentalistiskt, bokstavstroget. Och få problem. Man betraktar istället för att beröras. Om det nu är så viktigt med jungfrufödelsen, varför står det bara om den hos Lukas och Matteus men inte hos Johannes och Markus – eller Paulus? Och om födelsen är så viktig varför finns den egentligen bara hos Lukas?”

Ärkebiskopen tycks inte ha någon som helst vilja att förstå sammanhangen i händelserna eller att se hur evangelierna kompletterar varandra. Är det t ex så svårt att tänka sig att det gått en tid emellan herdarnas besök och de vise männens? Med tanke på att Herodes dödade alla barn under två år är det ju tvärt om mycket sannolikt! Andreas Holmberg länkade i en kommentar till dessa klargörande rader av Anders Brogren. Wejryd borde läsa Brogrens hemsida!

Liberala teologers ifrågasättande av jungfrufödelsen tycks aldrig upphöra. Den som är lite känd i sin Bibel vet att det är en helt grundläggande fråga för frälsningen att Jesus blev människa utan någon mans medverkan. Sedan är det ju inte bara Lukas och Matteus som skriver om jungfrufödseln. Jungfrufödelsen finns redan i 1 Mos 3:15. Det är kvinnans avkomma (kvinnans säd) som ska krossa ormens huvud. Så förstås i Jes 7:14. Och det är högst troligt att även Paulus har jungfrufödseln i åtanke när han i Gal 4:4 skriver att ”när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen…” Alla människor föds ju av kvinnor, varför skriva det om det inte var något särskilt han ville poängtera?! Jungfrufödelsen är så grundläggande att den även poängteras i de ekumenika trosbekännelserna.

Skulle kunna lägga till följande ord av Luther:
Ingen människa, inte den allra heligaste, inte ens ängeln Gabriel skulle kunna göra synden, döden och fördömelsen om intet och istället förvärva rättfärdighet, liv och välsignelse av Gud. Eftersom Skriften alltid framhåller, att det är Kristus som gör detta, så förstår jag, att han är den sanne Guden.
Om jag tror, att det bara var en människa som lidit för mig så är Kristus en svag Frälsare, en som själv behöver en frälsare. Men om jag tror, att Kristus både som sann Gud och sann människa har dött för mig, så väger detta många gånger mer. Det slår ned alla synder, döden, helvetet, all nöd och allt lidande.

Det är tanken som räknas

Den politiserade kyrkan tar sig värre och värre uttryck. När ämbetsreformen genomfördes i Svenska kyrkan var det länge så att de som höll fast vid att det var obibliskt med kvinnliga präster garanterades samvetsfrihet, ingen skulle mot sitt samvete tvingas att tjänstgöra tillsammans med prästvigda kvinnor, och man kunde bli präst även om man inte godtog nyordningen. Efterhand när samvetsklausulen togs bort och det senare också infördes att man var tvungen att förklara sig villig att samarbete med alla inom vigningstjänsten oavsett kön för att bli prästvigd eller få kyrkoherdetjänst blev det allt vanligare att man också tvingades visa det i handling genom att t ex ta emot nattvard av en kvinnlig präst. Nu har det gått så långt i utrensningspolitiken att man verkar vilja rannsaka människors tankar. Om någon uppfattas vara emot ordningen med kvinnliga präster ska han brännmärkas. Det är svårt att uppfatta rapporteringen från Visby stift på annat sätt. Kyrkans tidning skriver här, Hela Gotland bland annat här. Dag Sandahl har skrivit en rad inlägg om kaoset.

Ett antal kvinnliga präster och några manliga, bl a domprost Mats Hermansson, var upprörda efter att stiftet i höstas kallat komminister Markus Hagberg till en fortbildningsdag där han föreläste om ”Elementa i nattvarden”. Om ett par veckor ska den engelske biskopen Lindsay Urwin ha ett föredrag vid en fortbildningsdag, inte heller det kommer handla om ämbetet, utan om ungdomsarbete med pilgrimsvandringar. Men eftersom han uppfattas vara emot ordningen med kvinnliga präster har många stormat emot stiftet för att han överhuvudtaget inbjudits. Två kvinnliga präster har i ett upprop till präster och diakoner uppmanat till att inte gå på hans föreläsning. Man tål tydligen inte ens att lyssna på någon som man inte är säker på delar deras uppfattning.